उद्घाटन समारोह: “भारत स्वतंत्रता संग्राम एक अवलोकन” – INAUGURAL EVENT

उद्घाटन समारोह – प्रातः 9:30  

मुख्य अतिथि :

–  डॉ. आनंद राज वर्मा , लेखक 
 
विशिष्ट अतिथि : 
– डॉ. वंशा तिलक ,

नैजाम विमुक्त स्वातंत्र्य अमृतोत्सव

 

मुख्य वक्ता : 
श्री प्रशांत पोल , आई. टी.  विशेषज्ञ , लेखक 

विषय : “भारत स्वतंत्रता संग्राम – एक अवलोकन”